Mapa Web Contacte English | Español
MCV, SA

Capçal d'aspiració per partícules PM1

CAPÇAL PM1-CAVamb selecció de partícules inferiors a 1 µm amb un cabal de treball 30 m3/h, apte per treballar amb captadors d’alt volum CAV. Es tracta d'un capçal experimental ja que no existeix cap normativa de referència, fabricat a partir de les especificacions de la Norma UNE-EN 14907, "Qualitat de l'aire ambient. Mètode gravimètric per la determinació de la fracció màssica PM2,5 de la matèria particulada en suspensió", per les condicions de mostreig d'alt volum HVS, incorporant una cambra d'impactació i placa de toberes per PM1. 

 

  


© MCV, SA Condicions d'ús