Acreditacions MCV

A MCV, estem compromesos amb l’excel·lència i la millora contínua en tots els nostres processos. Ens enorgulleix comptar amb diverses certificacions que recolzen la nostra gestió de qualitat, mediambiental i de seguretat, assegurant que els nostres serveis i productes compleixen amb els estàndards més alts i les millors pràctiques de la indústria.

📜 ISO 9001: Gestió de la Qualitat
Des de 2003, MCV ha estat certificada amb la norma ISO 9001, que és una de les certificacions més reconegudes a nivell mundial en gestió de la qualitat. Aquesta norma garanteix que els nostres processos interns estan ben definits i gestionats de manera eficient, permetent oferir productes i serveis que compleixen consistentment amb les expectatives dels nostres clients. El nostre número de registre per a aquesta certificació és ÉS 15/17619.

🌿 ISO 14001: Gestió Mediambiental
La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient són pilars fonamentals en MCV. Des de 1999, comptem amb la certificació ISO 14001, que s’enfoca en la gestió ambiental. Aquesta norma assegura que les nostres operacions minimitzen l’impacte ambiental i compleixen amb les regulacions ambientals pertinents. La nostra implementació d’ISO 14001 ens ha permès no sols millorar el nostre acompliment ambiental, sinó també generar una cultura de sostenibilitat dins de l’organització. El número de registre d’aquesta certificació és ÉS 15/17620.

🛡️ ISO 45001: Prevenció de Riscos Laborals
La seguretat i el benestar dels nostres empleats és una prioritat en MCV. En 2015, vam obtenir la certificació ISO 45001, que és la norma internacional per a la gestió de la seguretat i salut en el treball. Aquesta certificació ens permet identificar i controlar riscos laborals, reduir potencials accidents i millorar les condicions de treball. El nostre compromís amb la seguretat es reflecteix en la nostra adhesió a aquesta norma, amb el número de registre ÉS 15/17837.

🌍 EMAS: Gestió i Auditoria Mediambiental
A més d’ISO 14001, MCV també està certificada sota el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) des de l’any 2000. Aquesta certificació no sols verifica el nostre sistema de gestió ambiental, sinó que també requereix la publicació d’una declaració ambiental, assegurant la transparència i el compromís amb la millora ambiental contínua. El nostre número de registre EMAS és E-CAT-000040.

🔬 Laboratori Acreditat per ENAC
La precisió i l’exactitud en els nostres mesuraments són crucials per a MCV. El nostre Laboratori de Calibratge està acreditat per ENAC des de 2007, complint amb els requisits de la Norma ISO/IEC 17025. Aquesta acreditació, amb el número d’expedient 175/LC 10.124, abasta les àrees de Cabal i Química, assegurant que els nostres procediments de calibratge compleixen amb els més alts estàndards internacionals. L’acreditació per ENAC és un testimoniatge de la nostra capacitat per a produir resultats tècnicament vàlids i fiables.

Compromís amb la Transparència
En MCV, creiem fermament en la transparència com un valor essencial. Fem pública la nostra Declaració Ambiental i la Política de Gestió Integrada, assegurant que els nostres clients i la comunitat estiguin informats sobre les nostres pràctiques i compromisos. Aquest nivell d’obertura no sols reforça la nostra responsabilitat corporativa, sinó que també enforteix la confiança dels nostres clients i socis comercials.

Les diverses certificacions i acreditacions que posseïm en MCV són una prova del nostre compromís amb la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat. Ens esforcem constantment per millorar i mantenir aquests estàndards, assegurant que cada aspecte de la nostra operació compleix amb les millors pràctiques internacionals.