Capçal d’aspiració de gasos

Sistema de presa de mostres d’aire a analitzar, de circulació forçada mitjançant turbina. Format per un tub vertical d’acer inoxidable de 1,7m de longitud. A la seva part superior porta un casquet per protecció de la pluja i una reixeta per evitar l’entrada d’insectes. A la part inferior incorpora una turbina d’aspiració que assegura la renovació completa de l’aire en 3 segons. Disposa d’una anella amb 6 connectors per les línies d’aspiració dels analitzadors. A la sortida del capçal es connecta un tub flexible per conduir l’aire sobrant a l’exterior, amb l’ajuda d’una segona turbina a la que també es connecten els tubs de sortida dels analitzadors. Incorpora un dispositiu d’alarma per senyalitzar el mal funcionament de la turbina d’aspiració.
MODEL: CAG-6
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Format per un tub vertical d’acer inoxidable de 1,7m de longitud y 40 mm de Ø exterior
· Materials inerts en tots els elements del conjunt per tal d’evitar la interferència en la lectura dels equips.
· Adaptació de l’altura segons necessitat en cabines i/o estacions de mesura de la qualitat de l’aire.
· Malla de protecció per evitar la intrusió de pols i invertebrats.
· Manteniment mínim degut a l’admissió directa dels analitzadors en línies individuals.
· Conjunt amb sistema d’expulsió de l’aire mostrejat a l’exterior de la cabina

Aplicacions

· Sistema de presa de mostres d'aire per a distribuir a equips analitzadors d'aire ambient ubicats a l'interior de cabines o armaris.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.