Captador de partícules sedimentables 

Equip de captació de mostres per a la determinació de partícules sedimentables presents a l’aire i que es dipositen per gravetat a l’interior del bidó de recollida de mostra. Disseny i característiques segons les especificacions de les normes tècniques de l’Ordre de 10 d’agost de 1976, publicades al B.O.E. nº266 de 5 de novembre de 1976. Es subministra amb un bidó suplementari de recanvi de 10 l. de capacitat.
MODEL: PS
MARCA: MCV

Característiques tècniques

Sistema format per un embut de polièster-fibra de vidre connectat a una ampolla de recollida, tot instal·lat en un bastidor/suport de ferro galvanitzat apte per intempèrie i resistent a la corrossió, amb reixeta de protecció.
Alçada: 1350mm
Pes: 16,5 Kg"

Aplicacions

Presa de mostres per a la determinació de partícules sedimentables presents a l'aire. Ideal per mostres en ubicacions amb partícules en suspensió en grans concentracions com canteres, descàrrega de granels, obres…

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.