Col·lector de pluja

Dos recipients col·lectors cilíndrics, oberts alternativament, recullen les deposicions atmosfèriques, respectivament en absència i en presencia de precipitacions. La posició de la coberta mòbil està determinada per un sensor de “”presencia de precipitació”” i un microprocessador electrònic associat a ella. En presencia de precipitació, el sensor s’escalfa adequadament per accelerar l’evaporació del dipòsit humit superficial, de manera que no s’activi per fenòmens de rosada simples i per reconèixer ràpidament el final de l’episodi de precipitació atmosfèrica. El posicionament automàtic de la coberta per sobre dels dos contenidors de recollida s’obté mitjançant un motorreductor que es pot activar a través de l’electrònica de direcció. Tots els models són fabricats en material anticorrosiu i tenen una operació totalment automàtica, les intervencions manuals es limiten a les operacions de presa de mostres de deposició i manteniment periòdic.
MODEL: WET&DRY FAS005AB
MARCA: MTX

Característiques tècniques

· Alimentació: 230 VAC + bateria interna de 12VDC /6,5 Ah
· Temperatura operativa -60 a +60 °C
· Contenidor amb boca de 660cm2
· Dimensions 143x135x90 cm
· Pes 25 Kg

Aplicacions

· Dispositiu que permet recollir deposicions atmosfèriques solides, tant seques com humides i les deixa en disposició per al seu posterior anàlisi a laboratori.
· Estudis d'avaluació de risc de pluja àcida en ecosistemes on es troben exposats boscos, àrees de cultiu i dipòsits naturals d'aigua (llacunes, rius...)

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.