Generador d’aire zero portàtil

Sistema de generació d’aire zero portàtil dissenyat per a proporcionar aire net per realitzar calibracions, dilucions, mescles i treballs de control en analitzadors ambientals. . Preparat per se utilitzat en tota la gama d’analitzadors automàtics de contaminants atmosfèrics.
MODEL: GEN-A0/P
MARCA: MCV

Característiques tècniques

Format per dos mòduls interconnectats entre si:
· Compressor i dipòsit de reserva.
· Mòdul purificador per a l’eliminació de contaminants
· Opcionalment pot incorporar un forn de CO per a l’eliminació d’aquest contaminant.
Les característiques de l’aire zero subministrat son les següents:
· Contingut de NO i NOx: inferior a 1 ppb.
· Contingut de SO2: inferior a 1 ppb.
· Contingut de H2S: inferior a 1 ppb.
· Contingut de O3: inferior a 1 ppb.
· Contingut de CO: inferior a 0,1 ppm (requereix opció forn CO).
· El vapor d’aigua s’elimina per compressió i filtre de vapor. El punt de rosada es lleugerament inferior a 0 ºC.
· El generador proporciona fins a 5 LPM d’aire net, a una pressió de sortida regulable fins a 30 PSI, de manera constant i continua.
· El compressor va muntat sobre suports amortidors.
· Pes 16 Kg

Aplicacions

· Es tracta d'una font d'aire sec i net per calibradores, aire de purga per forns de tubs de permeació o aire per analitzadors FID.
· Poden fer-se servir en aplicacions diverses d'anàlisi de gas d'origen, zero i gas de combustió per analitzadors d'hidrocarburs i totals com gas de dilució o de calibració per detectors de gasos.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.