Sistema calibració dinàmic portàtil

Sistema de calibració dinàmic multipunt i multiparàmete muntat en caixa de transport que permet la generació de patrons de gasos de calibració a partir d’ampolles d’alta concentració, per dilució d’aire zero o Nitrogen. Generador d’ozó incorporat amb fotòmetre per a la mesura de l’ozó generat, amb correcció per pressió i temperatura. Titració en fase gasosa de NO a NO2 que permet calibrar analitzadors de NO2 a partir d’ampolla de NO.
MODEL: CAL-110/P
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Relació de dilució de fins 5000:1 i cabals de sortida de gas de calibració des de 0,2 lpm fins 10 lpm.
· Circuit pneumàtic que disposa de:
· 1 entrades per a ampolles de gas.
· 1 entrada d'aire zero/nitrogen.
· 1 sortides de gas de calibració.
· 1 sortida de venteig.
· Les entrades de gas admeten gasos simples, compostos o mescles.
· Totes les conduccions internes, electrovàlvules, ràcords, cambres, etc., són d'acer inoxidable, vidre o tefló, aptes per a gasos corrosius.
· Regulació de cabals per controladors màssics de cabal d'alta precisió, ±1% f.e.
· Ampli programa de calibracions gestionat per un potent microprocessador.
· Permet la programació de rampes de dilució i seqüencies de calibració, admeten fins a un màxim de 16 programes i 4 seqüencies, sent capaç d'executar 8 programes diferents en cada seqüència.
· Funcionament manual en modo local, automàtic preprogramat.
· Fàcil programació per menú interactiu presentat en display i operat per 4 tecles.
Pes 21 Kg

Aplicacions

· Sistema de calibració multipunt i multiparàmetre utilitzat per a la calibració d’analitzadors automàtics de contaminants atmosfèrics.
· Dispositius fonamentals en tècniques de mesura i control per regular, ajustar i verificar instal·lacions que tinguin instrumentació de control

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.