Sistema de calibració dinàmic

Sistema de calibració dinàmic multipunt i multiparàmete que permet la generació de patrons de gasos de calibració a partir d’ampolles d’alta concentració, per dilució d’aire zero o Nitrogen. Generador d’ozó incorporat amb fotòmetre per a la mesura de l’ozó generat, amb correcció per pressió i temperatura. Titració en fase gasosa de NO a NO2 que permet calibrar analitzadors de NO2 a partir d’ampolla de NO.
MODEL: CAL 110
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Relació de dilució de fins 5000:1 i cabals de sortida de gas de calibració des de 0,2 lpm fins 10 lpm.
· Circuit pneumàtic que disposa de:
· 4 entrades per a ampolles de gas.
· 1 entrada d'aire zero/nitrogen.
· 4 sortides de gas de calibració.
· 1 sortida de venteig.
· Les entrades de gas admeten gasos simples, compostos o mescles
· Totes les conduccions internes, electrovàlvules, ràcords, cambres, etc., són d'acer inoxidable, vidre o tefló, aptes per a gasos corrosius.
· Regulació de cabals per controladors màssics de cabal d'alta precisió, ±1% f.e.
· Ampli programa de calibracions gestionat per un potent microprocessador.
· Permet la programació de rampes de dilució i seqüencies de calibració, admeten fins a un màxim de 16 programes i 4 seqüencies, sent capaç d'executar 8 programes diferents en cada seqüència.
· Funcionament manual en modo local, automàtic preprogramat i automàtic per telecontrol o per RS-232 (ordres remotes).
· Fàcil programació per menú interactiu presentat en display i operat per 4 tecles.
Interfícies:
· Canal RS-232.
· Connector de telecontrol d'entrada de ordres i sortida d'ordres/estats.
· Assignació de canals de telecontrol programables.
· Unitat per a muntatge en rack de 19""
· Pes 28 Kg

Aplicacions

· Sistema de calibració multipunt i multiparàmetre utilitzat per a la calibració d’analitzadors automàtics de contaminants atmosfèrics.
· Dispositius fonamentals en tècniques de mesura i control per regular, ajustar i verificar instal·lacions que tinguin instrumentació de control

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.