Ciutats i Canvi Climàtic

Les ciutats senten amb força els estralls del canvi climàtic. Les temperatures mitjanes a Europa estan augmentant més ràpidament que la mitjana mundial, i les ciutats europees estan sentint els efectes del canvi climàtic amb major regularitat i gravetat. Amb l’estiu de 2023 batent rècords de temperatura, la necessitat d’invertir en la resiliència de la societat al canvi climàtic mai ha estat tan clara, tal com assenyala un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient.

Els efectes del canvi climàtic poden sentir-se amb major intensitat en les zones urbanes a causa de la seva morfologia i a la densitat de les seves infraestructures i població. Altres riscos creixents en les zones urbanes són l’escassetat d’aigua i la reducció de la seva qualitat, la propagació de vectors portadors de malalties infeccioses, les tempestes, els incendis forestals, els corriments de terres i les inundacions costaneres degudes a la pujada del nivell de la mar.

Es calcula que tres quartes parts de la població europea viu en zones urbanes, per la qual cosa les ciutats tenen la responsabilitat, però també la capacitat, de ser veritables motors del canvi. Les mesures locals d’adaptació pretenen augmentar la resistència general dels sistemes urbans, tenint en compte que existeixen desigualtats tant en la forma en què els diferents grups de població es veuen afectats pel canvi climàtic com en la manera en què poden beneficiar-se de qualsevol mesura d’adaptació que s’adopti.

L’adaptació és necessària en tots els sectors i a tots els nivells de governança, i urgeix ampliar les mesures locals. En MCV som experts en serveis de control de qualitat de l’aire per a ciutats. Visita la nostra web per a més informació.