Serveis

Comptem amb un equip tècnic i científic per desenvolupar projectes d‘enginyeria, gestió de xarxes, assistència tècnica, laboratori de calibració i desenvolupament tecnològic.

Enginyeria

Elaborem propostes funcionals a mida sobre la parametrització d’una xarxa o d’un conjunt de punts de mesura.

Laboratori calibració

El laboratori de calibració està acreditat ENAC sota la norma ISO/IEC 17025:2017 en els camps de fluids, cabal d’aire i química i concentració de gasos.

Gestió de xarxes

Realitzem la gestió de xarxes de vigilància i control de la qualitat de l’aire i de variables meteorològiques.

Desenvolupament tecnològic

Creem productes, dispositius i sistemes per a necessitats concretes a través de l’expertesa i la innovació.

Assistència tècnica

Manteniment, reparació, verificació i calibració dels instruments de mesura a les instal·lacions de l’empresa o al nostre laboratori.