Laboratori calibració

El laboratori de calibració està acreditat ENAC sota la norma ISO/IEC 17025:2017 en els camps de fluids, cabal d’aire i química i concentració de gasos.

Calibracions acreditades

Acreditació ENAC

Laboratori acreditat sota la norma ISO/IEC 17025:2017

Calibració

Calibració de captador de partícules, mesuradors i controladors màssic

Actualització permanent

El laboratori actualitza permanentment els procediments de calibració

Alt nivell de fiabilitat

Podem fer calibració acreditada de captador de partícules, mesuradors i controladors màssics d’aire i rotàmetres, així com també d’analitzador de gasos CO, NO, NO2, SO2 i O3. Disposem de més d’una vintena de patrons per realitzar calibracions amb traçabilitat a patrons nacionals.
  • Analitzador de gasos

  • Equip especialitzat

  • Laboratori ENAC

  • Patrons amb traçabilitat

La infraestructura del laboratori ens permet complir amb les exigències de la norma ISO/IEC 17025:2017 amb un alt nivell de fiabilitat. Actualitzem permanentment els procediments de calibració específics per a cadascun dels camps de mesura. 

Calibracions en el lloc mateix

El laboratori està preparat per realitzar calibracions acreditades tant al laboratori (tipus 0) com in situ (tipus 1) per tal de reduir al màxim els temps d’intervenció i millorar el percentatge de dades disponibles de la Xarxa. 

De manera recurrent, fem exercicis d’intercomparació amb la finalitat d’assegurar la qualitat de les mesures del laboratori i la correcta elaboració dels procediments.

  • Calibracions in situ

  • Exercicis d'intercomparació

Equip altament format

L’ equip de professionals que s’encarrega del laboratori té una àmplia experiència en garantir la precisió i per assegurar els resultats i la traçabilitat de patrons nacionals i internacionals. Rep formació constant sobre la qualitat en els laboratoris i formació tècnica aplicable als camps de treball del laboratori.

Durant 40 anys hem realitzat un total de 2.000 serveis d'assistència tècnica a organismes, institucions, entitats, empreses i indústries

Més serveis

Desenvolupem projectes d’enginyeria, gestió de xarxes i assistència tècnica. Comptem amb un laboratori de calibració i desenvolpament tecnològic