Projectes
implementats

Fa 40 anys que realitzem la instal·lació d’estacions meteorològiques i proporcionem equips de mesura a territori nacional i internacional.

Unitat mòbil per a la mesura de la qualitat de l’aire a Catalunya

Subministrament i manteniment d’un vehicle equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. L’estació mòbil permet fer campanyes de mostreig directament dels nivells de qualitat de l’aire dels llocs on no es disposa de vigilància de la xarxa (XVPCA).

Ubicació

Catalunya

ANY

2021

Estació de vigilància ambiental a Espanya

Explotació integral i manteniment des de fa 23 anys de la Xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica de Fons EMEP/VAG/CAMP que té per objectiu l’observació de la composició química de l’atmosfera a escala regional lluny de les fonts contaminants.

Ubicació

Espanya

ANY

2020

Estació meteorològica a Port Aventura

Subministrament i instal·lació d’una estació meteorològica a Port Aventura (Camp de Tarragona). Estació meteorològica amb sensors de temperatura, humitat relativa, radiació solar, precipitació, pressió atmosfèrica, il·luminació real i velocitat i direcció del vent. Visualització de les dades a temps reals a través del web i l’aplicació mòbil.

Client

Ubicació

Camp de Tarragona

ANY

2019

Equips de mesura a l’aeroport Madrid-Barajas

Subministrament d’equips de mesura per la xarxa d’estacionament de vigilància de la qualitat de l’aire (REDAIR) de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Subministrament de dos equips seqüencials de compostos orgànics volàtils per la captació de mostres en tubs d’absorció per l’aeroport.

Client

Aena

Ubicació

Madrid

ANY

2019

Estació de mesura de partícules en suspensió a Sitges

Subministrament d’una estació automàtica per mesurar partícules en suspensió. L’objectiu és conèixer l’impacte ambiental real de Sitges i detectar contaminacions puntuals o permanents de la zona.

Client

Ajuntament de Sitges

Ubicació

Sitges (Barcelona)

ANY

2019

Equips de mesura a Sabiñánigo, Aragó

Subministrament de dos equips de mesura de partícules per espais afectats per HCH (hexaclorocicloheano) a diferents punts del terme municipal de Sabiñánigo (Osca).

Client

Govern d’Aragó

Ubicació

Osca

ANY

2019

Estació de mesura de partícules al Port de Castelló

Subministrament i instal·lació de 3 estacions de mesura per la Xarxa de Qualitat de l’aire del Port de Castelló. El subministrament consisteix en la integració a la xarxa de 3 analitzadors pel mostreig i anàlisi de partícules PM10 i PM2,5, 3 estacions meteorològiques, un equip d’adquisició de dades per cada estació de mesura, un sistema de comunicacions compatible amb el sistema de l’autoritat portuària de Castelló i 3 armaris d’intempèrie de gran resistència.

Ubicació

Castelló

ANY

2018

Equips de mesura al Port de Barcelona

Subministrament, instal·lació i gestió del manteniment de 8 captadors d’alt volum seqüencials per a la determinació de partícules PM10 i PM2,5 per la Xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire del port de Barcelona que conforma la Xarxa Manual del Port per la captació de partícules en suspensió.

Ubicació

Barcelona

ANY

2015

Unitat mòbil per a la mesura de la qualitat de l’aire a Barcelona

Disseny i construcció d’una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a partir d’un vehicle furgó comercial amb aïllament tèrmic interior i climatització. La unitat mòbil està equipada amb analitzadors automàtics per mesurar diversos contaminants atmosfèrics, monitor de partícules, sistema de calibració i meteorologia. A més, disposa d’unitats d’adquisició i tractament de dades en mode local i transmissió de dades al centre de control per terminal de telefonia GSM.

Ubicació

Barcelona

ANY

2009

Estació de vigilància ambiental al Montseny

Subministrament i instal·lació d’una estació de vigilància ambiental al Montseny (Barcelona) de la xarxa EUSAAR. Les infraestructures EUSAAR (http://www.eusaar.net/) són una xarxa de 20 estacions terrestres europees d’alta qualitat. Es tracta d’estacions amb un alt nivell d’instrumentació per l’estudi d’aerosols atmosfèrics (propietats químiques, físiques i òptiques) i amb una gran capacitat de sondeig atmosfèric en un entorn identificat.

Ubicació

Montseny (Barcelona)

ANY

2008

Unitat mòbil per a la mesura de la qualitat de l’aire a Barcelona

Disseny i construcció de dues unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica. Estan equipades amb analitzadors automàtics per la mesura de gasos contaminants, captadors de partícules en suspensió i meteorologia. Disposen de sistema GPS i sistema d’adquisició i transmissió de dades.

Client

Generalitat de Catalunya

Ubicació

Barcelona

ANY

2006

Unitat mòbil per a la mesura de la qualitat de l’aire a Barcelona

Instal·lació de dues unitats mòbils de mesura i anàlisi de la contaminació atmosfèrica. Aquestes unitats mòbils consten d’un furgó comercial amb aïllament interior i climatització i estan equipades amb analitzadors automàtics que mesuren els gasos contaminants, equips per la captació de partícules en suspensió i una estació meteorològica.

Ubicació

Barcelona

ANY

2004

Radar meteorològic a la Panadella

Instal·lació d’un radar meteorològic a la Creu del Vent, Montmaneu-La Panadella (Barcelona). Aquest radar meteorològic és de banda C basat en emissor TWT integrat per MCV a partir de subsistemes d’Applied Systems, Orbit GTS, Ratech i Sigmet.

Ubicació

Barcelona

ANY

2003

Equips de mesura a la torre de Collserola

Instrumentació meteorològica de la torre de Collserola (Barcelona) i comarques limítrofes per la instal·lació d’un sistema de predicció atmosfèrica a curt termini. La instrumentació es va fer a diferents nivells i orientació per formar una xarxa amb un conjunt d’estacions de superfícies que cobrís les àrees geogràfiques objectives.

Ubicació

Barcelona

ANY

1993

Estació científica a l’Antàrtida

Subministrament, instal·lació i posada en marxa dels mòduls científics de la base antàrtica espanyola Juan Carlos I a l’illa Livingston, a Shetland del sud (Antàrtida). Instal·lació de mòduls especialment reforçats i termostaitzats amb equipament científic complet per a realitzar treballs d’oceanografia, microbiologia, meteorologia i control ambiental.

Client

Ubicació

Antàrtida

ANY

1988