Gestió de xarxes

Realitzem la gestió de xarxes de vigilància i control de la qualitat de l’aire i de variables meteorològiques.

Servei integral de gestió de xarxes

Estudis d'ubicació

Realització d'estudis d'ubicació per a noves estacions.

Instal·lació o trasllat

Instal·lació i subministrament de nous equips o trasllat a nous emplaçaments.

Informes mensuals i anuals

Explotació de dades, validació i elaboració d'informes d'explotació mensuals i anuals.

Manteniment preventiu

Manteniment preventiu i correctiu d'equips manuals i automàtics.

Calibració i recull de mostres

Enviament de mostres dels equips manuals al laboratori d'anàlisi.

Assessorament tècnic

Assessorament tècnic i optimització de la xarxa.

Seguiment tècnic constant

Les xarxes requereixen d’un seguiment tècnic diari. Per això planifiquem les intervencions i elaborem informes periòdics. Podem realitzar la gestió de la totalitat de les xarxes o d’una part en funció de les necessitats de cada client. 

  • Seguiment diari

  • Gestió parcial o total

  • Integració sistemes operatius

  • Aplicacions personalitzades

Gràcies a l’equip de desenvolupament i programari, integrem qualsevol sistema operatiu del mercat o desenvolupem aplicacions personalitzades i específiques per tal de realitzar les tasques d’adquisició, gestió, validació i control de la informació de cada xarxa. 

Atenció d'incidències

Detectem incidències de forma immediata per poder donar una resposta ràpida i en conseqüència fent que les xarxes tinguin un nivell de dades molt elevat. Disposem de departaments que donen suport de manera recurrent. 

  • Suport recorrent

  • Servei a mida

  • Exercicis d'intercomparació

  • Congressos i workshops

Operativa eficient de cada xarxa

Per tal d’assegurar una solució eficient i actualitzada de cada xarxa, assistim regularment a jornades, conferències, congressos i workshops de l’àmbit de les xarxes. A més, participem en exercicis d’intercomparació d’equips amb centres de referència com l’Institut de Salut Carles III, el Norwegian Institute for Air Research i el Swedish Environmental Research Institute.

Hem instal·lat i gestionat més de 300 estacions amb col·laboració amb l'administració i l'empresa privada

Altres serveis

Desenvolupem projectes d’enginyeria, gestió de xarxes i assistència tècnica. Comptem amb un laboratori de calibració i desenvolpament tecnològic