Certificació

Mantenim el nostre compromís d’esforç a la millora continua dels serveis i productes d’acord amb les polítiques medi ambientals.

Qualitat i compromís

Disposem de les certificacions ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental, EMAS de gestió i auditoria mediambiental i OHSAS 18001 en prevenció de riscos laborals.

El compromís de transparència és també una de les nostres bases i és per aquesta raó que fem pública la nostra Declaració Ambiental i la Política de Gestió Integrada.

El Laboratori està acreditat com a Laboratori de Calibració per ENAC amb número d’expedient LC175/10.124, en les àrees de Cabal i Química segons els requisits de la Norma ISO/IEC 17025. 

Certificats i acreditacions

Certificació ISO 9001

Des de 2003. Número de registre ES 15/17619

Certificació ISO 14001

Des el 1999. Número de registre ES 15/17620

Certificació ISO 45001

Des del 2015. Número de registre ES 15/17837

Certificació EMAS

Des del 2000. Número de registre E-CAT-000040

Acreditació ENAC

del Laboratori de Calibració des de 2007. Número d’acreditació 175/LC 10.124

Empresa de serveis

En el sector serveis disposem de classificació com a empresa de serveis en:

  • Grup P, subgrup 01, categoria D

    (Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques)

  • Grup V, subgrup 02, categoria A

    (Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d’ordinador)

Complim les directives 2002/96/CE i 2003/108/CE i el Real Decret 110/2015 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels residus mitjançant la creació i compliment d’un Sistema Individual de Gestió de RAEE.

Aquesta normativa és aplicable als aparells elèctrics o electrònics posats al mercat a partir del 20 de febrer de 2015. Per a garantir la recollida i tractament dels equips, fem ús de proveïdores logístics i de gestors de residus degudament autoritzats.

Per a qualsevol equip fabricat o distribuït per MCV que es trobi dins de l’abast del Real Decret 110/2015, pot contactar amb nosaltres per procedir al seu tractament.