La dona que va descobrir l’efecte d’hivernacle

En la història de la ciència, hi ha figures notables els assoliments de les quals sovint queden eclipsats. Un d’aquests casos és el de Eunice Newton Foote, una científica que va realitzar un descobriment fonamental en el camp de la climatologia i l’estudi de la qualitat de l’aire: l’efecte d’hivernacle. A pesar que el seu treball va passar desapercebut durant molt de temps, és important reconèixer el paper de Foote en l’avanç de la nostra comprensió del canvi climàtic. En aquest article, explorem la història d’aquesta destacada dona i la seva contribució al descobriment de l’efecte d’hivernacle.

Eunice Newton Foote va néixer en 1819 en Goshen, Connecticut, en una època en la qual el paper de les dones en la ciència era limitat. No obstant això, la seva passió per la ciència i la seva curiositat la van portar a realitzar importants recerques en el camp de la física i la química.

En 1856, Foote va presentar un article titulat “Circumstàncies que Afecten la Radiació de la Calor” en l’Associació Americana per a l’Avanç de la Ciència. En la seva recerca, Foote va dur a terme experiments amb recipients de vidre plens de gasos i els va exposar a la llum solar. Va descobrir que el diòxid de carboni tenia la capacitat de retenir la calor, la qual cosa va portar a la conclusió que aquest gas podria influir en el clima de la Terra.

Malgrat el seu important descobriment, el treball de Foote no va rebre l’atenció que mereixia en el seu temps. Va ser en gran manera oblidat fins que el científic suec Svante Arrhenius va reprendre les seves idees en 1896 i les va publicar en un estudi sobre l’efecte d’hivernacle. Encara que Arrhenius és sovint reconegut com el descobridor de l’efecte d’hivernacle, és crucial recordar que Foote va ser la primera a experimentar i documentar aquest fenomen.

El treball de Foote va establir les bases per a futures recerques sobre el canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle. La seva contribució pionera va aplanar el camí per a comprendre com uns certs gasos atrapen la calor en l’atmosfera, la qual cosa ha tingut un impacte significatiu en la nostra comprensió actual del canvi climàtic.

Eunice Newton Foote va ser una científica valenta i visionària el descobriment de la qual de l’efecte d’hivernacle va establir les bases per al camp de la climatologia. Malgrat haver estat ignorada durant molt de temps, la seva contribució és fonamental en la lluita contra el canvi climàtic, el mesurament atmosfèric i en la comprensió dels desafiaments ambientals que enfrontem en l’actualitat. Recordar la seva història ens recorda la importància de reconèixer i valorar a totes les figures científiques que han contribuït a l’avanç de la ciència.