Captador de baix volum seqüencial per al mostreig de fins a 30 filtres

“Captador de baix volum per a determinació gravimètrica de la concentració màssica PM10 o PM2,5 del material particulat en suspensió, amb recollida de mostra sobre filtre i determinació en laboratori. Amb capacitat de fins a 30 filtres. Connectivitat IoT. Format per un conjunt d’aspiració amb bomba de buit de paletes, capçal d’aspiració, sistema de filtració i control electrònic del sistema, muntat en caixa de polièster-fibra de vidre apta per a intempèrie i bastidor/suport d’alumini que permet la seva fixació al terra. Portafiltres per a filtres de 47mm Ø. Fàcil canvi de filtres mitjançant contenidor-portafiltres. Ventilació forçada i sistema de refrigeració de la cambra de magatzematge de filtres mostrejats per sota de 20ºC. Capçal de partícules per a PM10 o PM2,5 construïts segons les especificacions contingudes a la Norma UNE-EN12341:2015, amb aïllament del tub de connexió i funda d’aire. Control constant i automàtic del cabal programat amb compensació automàtica de la pèrdua de càrrega per colmatació del filtre o fluctuacions de la xarxa. Mesura de cabal mitjançant placa de orifici (segons EN 5167).”
MODEL: CBV-30DSm/2,3
MARCA: MCV

Característiques tècniques

"• Cabal nominal: 2,3 m3/h (real)
• Control electrònic per microprocessador. Cabalímetre màssic
• Mostra instantània de la precisió del flux volumètric inferior al 5%
• Mostra de la mitjana de la precisió del flux volumètric inferior al 2%
• Interfície d’usuari mitjançant pantalla tàctil retro il·luminada de 7” TFT LCD
• Connectivitat complerta mitjançant control IoT amb Tablet, mòbil o PC.
• RS232, USB, TCP/IP, tarja SD i Wi-Fi. Admet protocol de comunicació ModBus
• Visualització i cicle de programació de paràmetres operatius i de mostra. Paràmetres de calibració
• Rellotge en temps real amb error inferior a 1min/mes
• Mesura continua de la temperatura, humitat i pressió atmosfèrica
• (Opcionalment: Pluja, velocitat i direcció de vent i RS)
• Temperatura i pressió atmosfèrica de la mostra. Temperatura de la cambra de magatzematge dels filtres mostrejats
• Programa d’assistència per manteniment i detecció d’errors
• Programa d’assistència per la calibració dels sensors de temperatura, humitat relativa, pressió i cabal
• Portafiltres construïts en plàstic polioximetilè (POM) i reixeta de suport de filtres d’acer inoxidable, per a filtres de 47mm Ø.
• Capçal per a PM10 o PM2,5. Acabat anoditzat
• Alimentació: 230V / 50Hz. Consum 350 VA màx.
• Construcció modular per a facilitar el seu transport
• Mides del captador i suport: 580 x 1550 x 470 mm (sense capçal)
• Pes conjunt: 71 Kg."

Aplicacions

" Captació de partícules en suspensió PM10 o PM2,5
• Instal·lació i funcionament en xarxes urbanes i de fons de la qualitat de l'aire
• Seguiment i funcionament en plantes industrials
• Seguiment d'obres per part entitats d'inspecció
• Estudi i seguiment d'episodis atmosfèrics de qualitat de l'aire industrial, d’intrusions de pols saharià, episodis de calima o pol·linitzacions
• Campanyes d'investigació científica sobre material particulat
• Estudis aerobiològics"

Accessoris

Maleta transport portafiltres
Kit muntatge en cabina

Productes relacionats

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.