Captador de baix volum per al mostreig d’un filtre

Captador de mig volum per a la determinació de la concentració màssica de PM10 o PM2,5 de la matèria particulada en suspensió, amb recollida de mostra sobre filtre i determinació al laboratori. Format per un conjunt d’aspiració amb bomba de buit de paletes, capçal d’aspiració, sistema de filtració i control electrònic del sistema. Muntat sobre una caixa de polièster-fibra de vidre apta per intempèrie i bastidor de suport d’alumini, que permet la fixació al terra. Funcionament, mesura i regulació del cabal controlat per microprocessador i mesura màssica de cabal. Regulació automàtica i manteniment constant del cabal programat, amb compensació automàtica de la pèrdua de càrrega deguda a colmatació del filtre o fluctuacions de la xarxa. Mesura contínua de la temperatura de l’aire, temperatura de mostra i pressió atmosfèrica. Interfase de comunicació amb el usuari a través de una pantalla LCD de 240 x 128 punts i teclat. Memòria interna per a l’emmagatzematge de dades, accessible per RS232/USB. Portafiltres per a filtres de 47 mm Ø. Fàcil canvi de filtre mitjançant porta portafiltres. Tancament de les valves del portafiltres amb sistema electromecànic amb detector de posició de filtre. Sistema de ventilació forçada i calefacció. Capçal de partícules per a PM10 o PM2,5 construïts segons les especificacions de la norma EN 12341:2014, amb aïllament tèrmic del tub de connexió i funda d’aire opcional.
MODEL: CBV-1Dm/2,3
MARCA: MCV

Característiques tècniques

• Cabal: nominal de 2,3 m3/h. (real).
• Marge de regulació: inferior al 5% del valor nominal.
• Cabal mig del període: desviació inferior al 2% del valor nominal.
• Visualització de paràmetres operatius.
• Programació de paràmetres de mostreig i períodes.
• Rellotge en temps real i amb error inferior a 1 minut/mes.
• Paràmetres de calibració.
• Mesura de temperatura ambient, temperatura del filtre i pressió atmosfèrica.
• Programa d'ajuda per al manteniment i detecció d'avaries i test de fugues.
• Control electrònic per microprocessador.
• Portafiltres construïts de plàstic polioximetilè (POM) i reixeta de suport de filtres d'acer inoxidable, per a filtres de 47 mm Ø.
• Capçal per a PM10 o PM2.5. Acabat anoditzat.
• Programa d'ajuda per a la calibració dels sensors de temperatura i pressió.
• Canal de comunicacions RS232/USB.
• Alimentació: 230 V / 50 Hz. Consum 150 VA màx.
• Mides del captador: 580 x 580 x 320 mm (sense capçal). Pes: 27 Kg.
• Mides del bastidor/suport: 500 x 750 x 470 mm. Pes: 8 Kg.

Aplicacions

• Captació de partícules en suspensió PM10 o PM2,5
• Instal·lació i funcionament en xarxes urbanes i de fons de la qualitat de l'aire
• Seguiment i funcionament en plantes industrials
• Seguiment d'obres per part entitats d'inspecció
• Estudi i seguiment d'episodis atmosfèrics de qualitat de l'aire industrial, d’intrusions de pols saharià, episodis de calima o pol·linitzacions
• Campanyes d'investigació científica sobre material particulat
• Estudis aerobiològics

Accessoris

Kit muntatge en cabina

Productes relacionats

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental