Captador d’alt volum per al mostreig d’un filtre

Captador d’alt volum per a la determinació de partícules en suspensió en immissió, amb recollida de mostra sobre filtre i determinació gravimètrica al laboratori Sistema de captació format per un conjunt d’aspiració amb bomba centrífuga i circuiteria de control electrònic del sistema muntat en caixa de polièster-fibra de vidre apte per treballar a la intempèrie, amb bastidor de sustentació de l’equip. Funcionament, mesura i regulació del cabal controlat per microprocessador. Regulació automàtica del cabal programat amb compensació automàtica de la pèrdua de càrrega per colmatació del filtre o fluctuacions de la xarxa. Normalització del cabal aspirat per correcció de pressió i temperatura. Interfase de comunicació amb l’usuari a través de pantalla gràfica LCD de 240×128 punts i teclat.
MODEL: CAV-A/Mb
MARCA: MCV

Característiques tècniques

• Cabal: regulable de 20 a 80 m3/h
• Visualització de paràmetres operatius
• Programació de paràmetres de mostra, períodes i seqüències
• Rellotge en temps real
• Paràmetres de calibració
• Calibració de l'equip
• Fixació de les condicions de normalització
• Selecció de lectura màssica o volumètrica
• Programa d’ajuda per a manteniment i detecció d’avaries
• Control electrònic per microprocessador
• Canal de comunicacions RS232 i USB
• Alimentació: 230 V / 50 Hz
• Tèrmic de protecció de 7,5 A
• Consum 1.000 W màx. (500 W en règim normal )
• Mesures: 900 x 580 x 600 mm. Pes: 20 Kg. (Sense portafiltres)
• Motor sense escombretes
• Compleix amb les especificacions per a Captadors d'Alt Volum de les Normes UNE-EN 12341 i UNE-EN 14907

Aplicacions

• Captació de partícules en suspensió: PM10, PM2,5, PM1 o TSP
• Instal·lació i funcionament en xarxes urbanes i de fons de la qualitat de l'aire
• Seguiment i funcionament en plantes industrials
• Seguiment d'obres per part entitats d'inspecció
• Estudi i seguiement d'episodis atmosfèrics de qualitat de l'aire indutrial, d'intrussions de pols saharià, episodis de calima o polinitzacions.
• Campanyes d'investigació científica
• Estudis aerobiològics

Accessoris

Cabina
IVD-CAV

Productes relacionats

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental