Analitzador d’aire ambient per a H2S

Analitzador d’aire ambient per a la mesura de la inmissió de contaminants
MODEL: T-101
MARCA: Teledyne

Característiques tècniques

· Analitzador d'H2S per fluorescència UV marca Teledyne model T101, permet mesurar SO2 nivells requerits pel monitoratge d'aire ambient.
· Pantalla a color, tàctil vívida i duradora de gran format.
· Rang: H2S Min: 0-50 ppb fons d'escala.
· Max: 0-10,000 ppb fons d'escala.
· SO2 fins a 0-20,000 ppb fons d'escala (seleccionable, compatible amb doble rang).

Aplicacions

L'H2S es genera en àrees geotèrmiques, fermentació anaeròbica de matèria orgànica en aigües residuals, descomposició d'animals i matèria vegetal. Es troba en el petroli, el gas natural, les clavegueres i els pous d'aigües negres així com en una gran varietat de processos industrials i biològics.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.