Analitzador d’aire ambient per a O3

Analitzador d’aire ambient per a la mesura de la inmissió de contaminants
MODEL: T-400
MARCA: Teledyne

Característiques tècniques

· Analitzador d'O3 d'absorció UV marca Teledyne model T400 permet mesures estables d'ozó en aire ambient.
· Pantalla a color, tàctil vívida i duradora de gran format.
· Rang: Min: 0 - 100 ppb fons d'escala
· Max: 0 - 10 ppm fons d'escala (seleccionable, compatible amb doble rang)

Aplicacions

· L'ozó es un gas incolor e inodor. Quan l'O3 s'acumula a les capes inferiors de l'atmosfera o arran de terra es considera com a contaminant ja que danya la salut i pot produir la corrosió dels edificis i les roques.
· El calor, el sol i la contaminació produïda per l'industria i el trànsit son els factors que més contribueixen a augmentar la formació d'ozó a l'aire que es respira

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.