Analitzador d’aire ambient per a SO2

Analitzador d’aire ambient per a la mesura de la inmissió de contaminants
MODEL: T-100
MARCA: Teledyne

Característiques tècniques

· Analitzador d'SO2 per fluorescència UV marca Teledyne model T100, permet realitzar mesures precises, confiables i continues de la qualitat de l'aire ambient, monitoratge de gas de xemeneia i d'altre aplicacions.
· Pantalla a color, tàctil vívida i duradora de gran format.
· Rang: Min: 0 - 50 ppb fons d'escala Max: 0 - 20,000 ppb fons d'escala (seleccionable, compatible amb doble rang)

Aplicacions

SO2: Aquest gas s'origina sobre tot durant la combustió de carburants fòssils que contenen sofre (petroli, combustibles sòlids) arrel, sobretot, de processos industrials d'alta temperatura i generació elèctrica.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.