Estació meteorològica

Sol·lucions per a mesures meteorològiques en configuracions personalitzades. Estacions formades per un módul central d’adquisició de dades i sensors de les diverses variables meteorològiques disponibles, com ara velocitat de vent, direcció de vent, temperatura, humitat relativa, radiació solar, precipitació, pressió atmosèrica… Disponibilitat de sensors de diverses marques i acabats per assegurar l’adaptabilitat a estacions ja configurades i l’ajust al pressupost del client. Data-loggers, modems, mòduls ethernet, torretes fixes, torres telescópiques, sujecions, caixes intempèrie, panels solars, fonts d’alimentació, software…i tot alló que ens permet configurar una estació meteorològica ajustada i configurada a les necesitats de cada client.
MODEL: EM300
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Sensor de direcció de vent amb doble potenciómetre en tàndem sense angle mort. Rang de 0 a 359 °. Precisió de ±1°. Resolució de 1° i linealitat de 0,5%.
· Sensor de temperatura amb sonda PT100 normalitzada i linealitzada. Rang de -30°C a +50 °C . Precisió de ±0,1°C, i resolució de 0,1°C.
· Sensor de velocitat de vent amb generador DC. Rang de 0,5 a 75 m/s. Precisió de 0,2 m/s. Resolució de 0,1 m/s
· Sensor de Radiació solar amb un camp espectral de 0,3 a 3 µm. Linealitat de 2,5%. Sensibilitat de 20µV W/m2. Resolució de 1 W/m2 i un rang de 0 a 1300 W/m2
Sensor de precipitació amb sistema de dobla cullreta basculant. rang de 0,2mm per basulació. Precisió de ±3%
· Disponibles sensors de diverses marques i amb característiques tècniques diferenciadoes que ens permeten poder escollir la millor opció segons el projecte.

Aplicacions

· Estacions destinades a mesurar i enregistrar diverses variables meteorològiques.
· Aquestes dades estan destinades a l'elaboració de prediccions meteorològiques, estudis climàtics o registres estadistics.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.