Captador de compostos orgànics volàtils seqüencial

Sistema de recollida de mostres en tubs d’absorció per a l’anàlisi posterior a laboratori L’instrument està destinat a la captació de compostos orgànics volàtils presents en l’atmosfera. La captació es realitza a través d’uns tubs amb absorbents químics, de mostreig diari, que permeten la captació d’aquests. L’equip disposa d’un mòdul seqüencial per tal de poder realitzar campanyes de diversos dies en continu. Funcionament, mesura i regulació del cabal controlat per microprocessador i mesura màssica de cabal. Regulació automàtica i manteniment constant del cabal programat, amb compensació automàtica de la pèrdua de càrrega deguda a colmatació del filtre o fluctuacions de la xarxa. Interfase de comunicació amb l’usuari a través d’una pantalla LCD de 240 x 128 punts i teclat.
MODEL: CPV-COV'S
MARCA: MCV

Característiques tècniques

• Regulació de cabal de 0-2 l/min mitjançant regulador màssic de cabal
• Opcionalment 0-100 ml/min, 0-200 ml/min, 0-500 ml/min i 0-1 l/min
• Indicació al display de: cabal programat, cabal actual, volum total acumulat i temps de mostra i temps de mostra programat
• Fàcil programació a través de 4 tecles de: Cabal, temps de mostra i hora d'inici
• Compensació automàtica de cabal
• Sortida de telecontrol que permet l’activació de manera remota i/o programada.(opcional)
• Admet tubs de captació de 6 x 70 mm i 8 x 110 mm
• Existeix una versió CPV-COV-S que incorpora un mòdul, muntat en rack de 19"" 3 u, que permet la presa de mostres seqüencial de fins a 8 tubs addicionals

Aplicacions

• Mostreig i seguiment d’emissió de combustió de fusta, carbó, gasolina, etc
• Mostreig i seguiment de emissions industrials d’indústries petroquímiques, plàstiques i pintures
• Estudi i seguiment de compostos orgànics volàtils (VOCs)
• Investigació i detecció d'emissions a l'aire ambient de compostos orgànics volàtils

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.