Capçal d’admissió de gasos

El capçal d’aspiració de gasos consta d’un tub vertical d’acer inoxidable de 1,7 m de llargada. Capçal amb casquet troncocònic inoxidable per la protecció contra la pluja i la radiació solar. Reixa metàl·lica inoxidable de pas fi per impedir l’entrada d’invertebrats i partícules grolleres. Dins del capçal d’admissió es disposa d’una anella de Tefló amb 9 orificis/entrades per la correcta subjecció de cada tub de mostra dels analitzadors. Aquest sistema permet disposar d’una entrada directa de l’exterior de la cabina fins a l’analitzador corresponent, simplificant així el manteniment del sistema d’aspiració. El conjunt de presa de mostres emboetat al sostre de la cabina disposa d’un sistema de protecció amb brida estanca per evitar l’entrada d’aigua o filtracions. L’alçada de la presa de mostres serà regulable.
MODEL: CAG-9
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Materials inerts en tots els elements del conjunt per tal d’evitar la interferència en la lectura dels equips.
· Adaptació de l’altura segons necessitat en cabines i/o estacions de mesura de la qualitat de l’aire.
· Malla de protecció per evitar la intrusió de pols i invertebrats.
· Brida passamurs vertical estanca per a la correcta subjecció del sistema i la màxima seguretat per evitar filtracions de qualsevol tipus.
· Manteniment mínim degut a l’admissió directa dels analitzadors en línies individuals.
· Control del cabal/pressió al propi analitzador. Aquesta opció permet evitar controls redundants i evitar manteniments de sistemes elèctric/mecànics addicionals.
· Conjunt amb sistema d’expulsió de l’aire mostrejat a l’exterior de la cabina

Aplicacions

Sistema de presa de mostres d'aire per a distribuir a equips analitzadors d'aire ambient ubicats a l'interior de cabines o armaris.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.