Generador d’aire zero

Sistema de generació d’aire zero per a calibració. Dissenyat per proporcionar aire net per realitzar calibracions, dilucions, mescles i treballs de control en analitzadors ambientals. Preparat per se utilitzat en tota la gama d’analitzadors automàtics de contaminants atmosfèrics i proporcionar aire net per la combustió d’analitzadors FID.
MODEL: GEN-A0
MARCA: MCV

Característiques tècniques

· Format per dos mòduls separats e interconnectats entre si:
· Compressor i dipòsit de reserva
· Mòdul purificador per l'eliminació de contaminants
· Les seves característiques son les següents:
· Contingut de NO i NOX: inferior a 1 ppb.
· Contingut de SO2: inferior a 1 ppb.
· Contingut de H2S: inferior a 1 ppb.
· Contingut de O3: inferior a 1 ppb.
· Contingut de CO: inferior a 0,1 ppm.
· Contingut de metà e hidrocarburs: inf. a 0,1 ppm.
· El vapor d'aigua s'elimina per compressió i filtre de vapor. El punto de rosada es lleugerament inferior a 0°C.
· La unitat del compressor s'atura automàticament al arribar a la pressió màxima regulada.
· El generador proporciona fins 10 lpm d'aire net, a una pressió de sortida regulable fins 30 PSI, de forma constant i continua.
· El compressor va muntat sobre suports amortidors i antivibracions, a sobre del cilindre de reserva d'aire. Estan previstes fixacions especials de tot el conjunt.
· El mòdul d'eliminació de contaminants es munta en caixa para rack de 19"", 4u. i duu indicadors de pressió, flux, funcionament i connexió dels forns catalítics.
· Pes: compressor 24Kg i purificador 24 Kg

Aplicacions

· Es tracta d'una font d'aire sec i net per calibradores, aire de purga per forns de tubs de permeació o aire per analitzadors FID.
· Poden fer-se servir en aplicacions diverses d'anàlisi de gas d'origen, zero y gas de combustió per analitzadors d'hidrocarburs i totals com gas de dilució o de calibració per detectors de gasos.

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental

Altres productes

Fabricació, manteniment i reparació d’equips d’instrumentació mediambiental.